Enter your details:
Name:
E-mail:
 
Thank you for subscribing.
Subscribe to our newsletter!


Midhat Mekic1, Izet Radjo1

1Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo

LOGIČKA I TEHNOLOŠKA OSNOVA GNOSEOLOŠKE PRIRODE EKSPLORATIVNIH I KONFIRMATIVNIH ISTRAŽIVANJA U KINEZIOLOŠKOJ ZNANOSTI SA POSEBNIM OSVRTOM NA POSTAVLJANJE HIPOTEZA

LOGIČKA I TEHNOLOŠKA OSNOVA GNOSEOLOŠKE PRIRODE EKSPLORATIVNIH I KONFIRMATIVNIH ISTRAŽIVANJA U KINEZIOLOŠKOJ ZNANOSTI SA POSEBNIM OSVRTOM NA POSTAVLJANJE HIPOTEZA

Sport Mont 2008, VI(15-16-17), 22-28

Abstract

N/A

Keywords

N/AView full article
(PDF – 379KB)