Enter your details:
Name:
E-mail:
 
Thank you for subscribing.
Subscribe to our newsletter!


Dusko Bjelica1

1Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić

PROMJENA RITMA KAO FAKTOR SMANJIVANJA OPTIMALNIH AEROBNIH SPOSOBNOSTI

PROMJENA RITMA KAO FAKTOR SMANJIVANJA OPTIMALNIH AEROBNIH SPOSOBNOSTI

Sport Mont 2005, III(5), 7-12

Abstract

N/A

Keywords

N/A

Abstract (MNE)

Izvršeno je pilot-istraživanje sa uzorkom istraživanja iz grupe prosječnih fudbalera. Uzorak situacije je bio iz atletskog i fudbalskog sporta. Utvrđeno je da u sportovima gdje se insistira na maksimalnoj potrošnji kiseonika, ili u aerobnom, ili u anaerobnom režimu, u izvršavanju određene taktičke kombinacije, smjenjivanjem učesnika sa prosječnim kapacitetima, može da se “nadigra” protivnik sa iznadprosječnim kapacitetima.

Keywords (MNE)

Aerobni kapaciteti. Anaerobni kapaciteti. Zamor. Sportska taktika. Smjenjivanje učesnika u taktičkoj kombinaciji. Ritam. Ergostaza. IntermitencijaView full article
(PDF – 221KB)