Enter your details:
Name:
E-mail:
 
Thank you for subscribing.
Subscribe to our newsletter!


Enver Medjedovic1, Ahmet Medjedovic2

1Učiteljski fakultet, Leposavić
2Medicinska škola i O.Š. „Bratstvo“ Novi Pazar

INTEGRATIVNI PRISTUP NASTAVI U PRIRODI KAO SAVREMENOJ PEDAGOŠKOJ INICIJATIVI (EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE SA OSVRTOM NA FIZIČKO VASPITANJE

INTEGRATIVNI PRISTUP NASTAVI U PRIRODI KAO SAVREMENOJ PEDAGOŠKOJ INICIJATIVI (EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE SA OSVRTOM NA FIZIČKO VASPITANJE

Sport Mont 2006, IV(10-11), 575-582

Abstract

N/A

Keywords

N/AView full article
(PDF – 312KB)